Fridomsgrad i statistikk

Fridomsgrad er eit omgrep nytta i statistikk. Fridomsgradane av dei forventa verdiane i ein modell av stokastiske variablar er lik differansen mellom mengda variable og mengda parameterar i den statistiske modellen.

Kjelder endre