Full storm er den midtre av stormkategoriane med kategori 10 på beaufortskalaen.[1] Vindsnøggleiken er då 24,5 til 28,4 m/s, 88-102 km/t eller 48–55 knop.[2] I eldre sjønemning heiter vindstyrken «storm».

Verknaden til full storm på sjøen.

Verknad

endre

På land

endre

Full storm er sjeldan inne i landet. Han kan føra til at tre rotveltar, og kan gjera stor skade på hus.[1]

Til fjells

endre

Full storm og høgare vindstyrker vil dei fleste aldri kome ut for på fjellet. Tre kan velta over leidningar for telefon og straum. Det knakar i tømmerveggar. Lette småhus kan verta rivne av grunnmuren.[1]

Til sjøs

endre

Stormen lagar særs høge bølgjer (9–12,5 m) med lange, overhengande kammar. Skummet vert danna i store flak, og driv med vinden i tette kvite strimer så sjøen får ein kvitaktig utsjånad. Rullinga blir tung og støytande. Redusert sikt.[1]

Namn på andre språk

endre
Språk Namn
Svensk Storm
Dansk Storm
Færøysk Hvassur stormur
Islandsk Rok
Engelsk Storm eller whole gale

Kjelder

endre