Full storm

Full storm er kategori 10 i Beaufortskalaen og er den midtre av stormkategoriane. Vindsnøggleiken er då 24,5 til 28,4 m/s eller 88-102 km/t. I eldre sjønemning heiter vindstyrken storm.

Verknaden til full storm på sjøen.

VerknadEndra

På landEndra

Sjeldan inne i landet. Tre rotveltar. Stor skade på hus.

Til fjellsEndra

Full storm og høgare vindstyrker vil dei fleste aldri kome ut for. Tre veltar over leidningar for telefon og straum. Det knakar i tømmerveggar. Lette småhus vert rivne av grunnmuren.

Til sjøsEndra

Særs høge bølgjer (9–12,5 m) med lange overhengande kammar. Skummet, som vert danna i store flak, driv med vinden i tette kvite strimer så sjøen får eit kvitaktig utsjåande. Rullinga blir tung og støytande. Redusert sikt.

Andre språkEndra

Språk Namn
Svensk Storm
Dansk Storm
Færøysk Hvassur stormur
Islandsk Rok
Engelsk Storm eller whole gale

KjelderEndra