Furongium (dekte tidlegare omtrent sein kambrium, merioneth, croixium eller potsdamium) er den tredje og siste geologiske epoken i kambrium. Han varte frå tida frå 501 ± 2 millionar år sidan til 488.3 ± 1,7 millionar år sidan. ICS har føreslått å dele epoken inn i tre aldrar, men berre den første av desse, paibium, er offisielt definert. Bergartar frå sein kambrium vert ofte kalla nedre kambrium. Under furongium auke bestanden av trilobittar kraftig og dei er nyttige som indeksfossil. Blautdyra vart òg meir mangfaldige og nye grupper som graptolittar og konodontar, truleg tidlege chordatar, dukka òg opp i furongium.

Kjelder

endre
Kambrium
Tidleg kambrium Mellomkambrium Furongium
Alder 1 | Alder 2 Alder 3 | Alder 4 | Alder 5
Alder 6 | Alder 7
Paibium | Alder 9
Alder 10