Fylkesting

Politisk styringsorgan i ein fylkeskommune

Fylkestinget er det fremste politiske styringsorganet i ein fylkeskommune. Fylkestinget blir valt ved direkte val kvart fjerde år i kommune- og fylkestingsvalet.

Stortinget vedtok Lov om kommuner og fylkeskommuner i 1961, og frå 1964 velde kommunestyra inn representantar til fylkestinga etter innbyggjartal. I 1976 vart det innført direkte val til fylkestinget.

Spire Denne samfunnsartikkelen er ei spire. Du kan hjelpe Nynorsk Wikipedia gjennom å utvide han.