Fylkesveg 115 i Troms

veg i Troms
Sjå òg fylkesveg 115 (fleirtyding).

Fylkesveg 115 i Troms går mellom Bømyra og Djuphamn i Skånland kommune. Vegen er 5,9 km lang. Fylkesveg 115 var ein del av dåverande riksveg 19 (no europaveg 10) fram til det vart bygd ny riksveg forbi Evenskjer på 1980-talet.

Fv115 gjennom Evenskjer.

Kommunar og knutepunkt

endre

  Skånland

Bakgrunnsstoff

endre