Fylkesveg 132 i Oppland

veg i Innlandet
Sjå òg fylkesveg 132 (fleirtyding).

Fylkesveg 132 i Oppland går mellom Kronborg i Søndre Land kommune og Gjøvik rådhus i Gjøvik kommune. Vegen er 33,3 km lang.

Hunnsvegen (fylkesveg 132) på Gjøvik

Kommunar og knutepunktEndra

  Søndre Land

  Gjøvik

  • Arm frå Seval til 33 Borgen (1,6 km)
  • Arm frå Mustad til 33 Mustadhaugen (0,3 km)
  • Fv155 Haug
  • Fv154 Åsvegen frå Fredheim til Fv151 Vardal ungdomsskole (1,2 km)
  • Fv172 Hans Mustads Gate/Marcus Thranes Gate
  • 33 Gjøvik rådhus

BakgrunnsstoffEndra