Fylkesveg 151 i Oppland

veg i Innlandet
Sjå òg fylkesveg 151 (fleirtyding).

Fylkesveg 151 i Oppland går mellom Sjåheim og Vardal Ungdomsskole i Gjøvik kommune. Vegen er 6,8 km lang.

Odnesvegen forbi krigsminnesmerkjet i Hunndalen

Kommunar og knutepunktEndra

  Gjøvik

  • 33 Sjåheim
  • Fv155 frå Tobru til 249 Elvedalen
  • Fv149 frå Bybrua til 33 Ringen
  • Fv154 Åsvegen frå Vardal ungdomsskole til Fv132 Fredheim (1,2 km)
  • Fv172 Vardal ungdomsskole

BakgrunnsstoffEndra