Fylkesveg 179 i Hordaland

Fylkesveg 179 i Hordaland går mellom Dolvik og Sørås i Bergen. Vegen har ei lengd på 6,3 km.

Kommunar og knutepunkt endre

Bergen