Fylkesveg 1 i Hordaland

veg i Hordaland
Sjå òg fylkesveg 1 (fleirtyding).

Fylkesveg 1 i Hordaland går mellom Førde og Våge i Sveio kommune.

Trasear: Førde – Fjon (17,8 km), Raudkleiv – Gliråsen (4,1 km), Kvernavatnet – Våge (0,8 km).

Kommunar og knutepunkt

endre

  Sveio

  •   Førde
  • Fv5 frå Våga til   Krossgot (2,4 km)
  •   Fjon

Erstatta av europaveg 39


  •   Raudkleiv
  • Fylkesgrensa ved Gliråsen

Samband via fylkesveg 934 i Rogaland


  • Fylkesgrensa ved Kvernavatnet
  • 47 Våge

Bakgrunnsstoff

endre