Europaveg 39 i Noreg

eurapaveg og riksveg i Noreg
Europaveg 39 i Noreg
Vegnummerskilt riksveg E 39
Strekning
TrondheimKristiansand
Europaveg 39 i Noreg

E39 gjennom Noreg

E39 gjennom fylka
Informasjon
Lengd
   - motorveg
1330 km
  19 km
Status riksveg
Ferjestrekningar 8
Tilstøytande vegar
Europaveg 39 i Noreg Europaveg 39 i Noreg Europaveg 39 i Noreg Europaveg 39 i Noreg Europaveg 39 i Noreg
Europaveg 39 i Noreg Europaveg 39 i Noreg Europaveg 39 i Noreg Europaveg 39 i Noreg Europaveg 39 i Noreg Europaveg 39 i Noreg Europaveg 39 i Noreg Europaveg 39 i Noreg Europaveg 39 i Noreg
Restriksjonar
Bomstasjonar 13

Europaveg 39 i Noreg (E39, òg kalla Kyststamvegen) er ein norsk stamveg som går mellom Trondheim og Kristiansand. Vegen er del av europaveg 39.

Vegen startar i nord ved Klettkrysset der han møter europaveg 6, frå Klett går han vestover gjennom Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland til han endar i Kristiansand. Europaveg 39 har åtte ferjeoverfartar i Noreg.

Heile traseen er som følgjer: Klett - Orkanger - Vinjeøra - Liabø - Halsa ferje Kanestraum - Krifast - Batnfjordsøra - Molde ferje Vestnes - Sjøholt - Spjelkavik (Ålesund) - Solavågen ferje Festøya - Ørsta - Volda ferje Folkestad - Nordfjordeid - Anda ferje Lote - Sandane - Førde - Lavik ferje Ytre Oppedal - Instefjord - Knarvik - Bergen - Os - Halhjem ferje Sandvikvåg - Stord - Leirvik - Sveio - Aksdal - Bokn - Arsvågen ferje Mortavika - Rennesøy - Randaberg - Stavanger - Sandnes - Vikeså - Helleland - Flekkefjord - Lyngdal - Mandal - Kristiansand.

Historikk

endre

Strekninga Trondheim – Ålesund – Bergen – Stavanger – Kristiansand vart skilta E39 i 2000. Strekninga Kristiansund – Ålesund – Bergen – Stavanger var før riksveg 1 og strekninga Stavanger – Kristiansand var E18. Før 1992 var strekninga Ålesund – Bergen – Stavanger skilta riksveg 14.

I 1992 då vegen var Riksveg 1, opna Krifast, to bruer og ein undersjøisk tunnel erstatta to ferjer. Same år opna Rennfast nær Stavanger, inkludert to tunnelar på til saman 10,5 km. I 1994 opna Nordhordlandsbrua, erstatta ei ferje.

I 2001 vart Trekantsambandet i Hordaland opna. Det består av ein undersjøisk tunnel og to hengebruer som knyter Bømlo og Stord med fastlandet i Sveio.

Den 30. juni 2005 vart motortrafikkvegen mellom Melhus og Orkdal opna, med ei lengd på 22 km. Den gamle strekninga vart nedgradert til fylkesveg og har er Fv6642.

I 2006 opna ny veg Flekkefjord-Lyngdal, 10 km kortare enn før.

Større ombyggingsplanar

endre

Vedtekne prosjekt

endre

Prosjekt under planlegging

endre
 •     Ny tunnel under Boknafjorden, kalla Rogfast. Den vert eventuelt ca 24 km lang og 350 m dyp, og den klart lengste undersjøiske vegtunnel i verda.
 •     Motorveg frå Kannik til Smiene i Stavanger (under utreiing).
 •   Ny veg mellom Bergen og Stord, kalla Hordfast. Denne er det tre alternativ til, som enno ikkje er klargjort.
 •     Motorveg mellom Sandved og Hove i Sandnes, med ny Kvelluren bru (reguleringsplan).
 •   Bru over Nordfjorden mellom Anda og Lote. Ingen dato, ikkje før 2020.[1]
 •   Tunnel under Romsdalsfjorden ved Molde eller ved Midsund. sjå Møreaksen. Ingen dato, ikkje før 2020.
 •         På lang sikt finst det planer på å bygge om alle ferjesamband på   unntatt Skagerrak med bru eller tunnel.

54,7 km av   består av motorvegar og motortrafikkvegar, men talet vil meir enn doble seg dei neste ti åra.

Kommunar og knutepunkt

endre
Trondheim
Melhus
  Motortrafikkveg Øysand – Thamshamn/Orkanger
Skaun
 
Fylkesveg 737 kryssar under E39 ved Børsa
 
Vinjeøra, E39 med bru over Fjelna til venstre
Orkdal
Hemne
 
Ferjeleiet på Halsa
 
Bergsøysundbrua
Halsa
Tingvoll

Straumsnesvegen

 • Fv298 frå Kanestraum langs stranda til Beiteråsen (22,4 km)
 • Fv298 Beiteråsen
 •   Øydegard, vidare felles trasé til Kråkneset

Tingvollvegen

Gjemnes

Tingvollvegen

 
Gjemnessundbrua

Nordmørsvegen

Molde

Batnfjordvegen

 
Molde, ferja har nettopp lagt til
Vestnes

Furnesvegen

Stokkelandsvegen

 •   Vestnesbrua (120 m)
 •   Fv160 frå Helland til 661 Flatekrysset (5,5 km)

Utan namn

 •   Hellandtunnelen (overbygg) (150 m)
 •   Remmemtunnelen (overbygg) (59 m)
 •   fra Remmem til   Dombås i Dovre, felles trasé til Spjelkavik
 • Fv163 frå Brastad til   Vikebukt
Ørskog
 
Ørskog og Sjøholt
Skodje
Ålesund
 
  utanfor Ålesund
Sula
Ørsta
Volda

Ørstavegen

 •   Furenetunnelen (47 m)
 •  
653 Eiksundvegen frå Furene via   Eiksundsambandet mot 61 i Ulstein
 •  
Fv5896 Berknesvegen frå Ekset mot Rystene i Ørsta
 •  
  Stigedalsvegen mot   Volda–Folkestad    i Eid

Sjøgata
Hamnegata
Holmen

 •   Kvennabakkbrua (Øyraelva, 34 m)

Elvegata

 •  
Fv5894Vikebygdvegen mot 655 Brautaset i Ørsta Utan namn frå Sjukehuskrysset  (8,2 km)

Austefjordvegen

 •   Mylnebrua (Øyraelva, 34 m)
 •   Tunnelarm Grevsneset i Rotsethorntunnelen (271 m)
 •   endepunkt Greifsneset
  •   Hjartåbergtunnelen
  •  
  kommunal veg Aldalsvegen frå Hunneset til 655 Vatne i Ørsta (10,5 km)
  •   Aurstadelva
  •  
  Kommunal veg 651 Fyrdsvegen frå Geitvik til 651 Fyrde

  Kvivsvegen

  •  
  651 Fyrdsvegen frå Fyrdsberget mot   Straumshamn
  •  
  Kommunal veg Månanesvegen frå Eidsvatnet til Fv5892 Fv5794 Kalvatn
  •  
  Fv5892 Bueidsvegen frå Kalvatn til Viddal i Volda
  Fv5892 Osdalsvegen til Fv5794 Kalvatn
  •  
  60 Hornindalsvegen  frå Lønsøyane til   i Ålesund, erstatta av E39 til Hola/Kjøs bru
  •  
  Fv664 Ytrehornsvegen frå Grodås til Otterdal
  •   Kongsvik
  •  
    Nordfjordvegen frå Hola/Kjøs bru mot 60 i Stryn  Otta i Sel, felles trasé til Nordfjordeid i Eid (E39 svinger i krysset)
  •   Kjøs bru
  Eid
  •   Furneset
  •  
  Fv663 Utan namn frå Nor til Skipenes
  •   Nor bru
  •   Nor bru (Eidselva, 27 m)
  •  
  Fv664 Utan namn frå Fossebakken til Navelsaker
  •  
    Utan namn frå Hjelle bru mot   Folkestad–Volda i Volda, ny og gammel trasé møtes
   
  Anda-Lote over Nordfjorden
  Foto: C. Hill
  Gloppen
   
  Vereide - rekonstruksjon av gravrøys ved E39
  Foto: C. Hill, 2007
  Jølster
  Førde
  Gaular
   
  Viksdalsvatnet i Gaular sett frå Rv610 langs sørsida av vatnet. Gardane Nes og Hatlestad ligg på andre sidan av vatnet.
  Foto: Peter John Acklam
   
  I Vadheim møtes   og 55.
  Høyanger
   
  Oppedal ferjekai i Høyanger.
  •   Ny veg med tunnel ved Torvund, klar 2012
 • Lavik
 • 607 til Leirvik
 •   Ferje frå Lavik (20 min, 1-2 turar/time)
 • Gulen


  Masfjorden
  Lindås
  Forbedra veg mellom Romarheim og Eikefet, tidspunkt for byggestart ikkje planlagt
   • Romarheim
   • Eikefet
   
  Hagelsundbrua sett frå Isdalstø. Hagelsundbrua knyter kommunane Lindås og Meland og er hovudvegen frå Lindås kommune langs E39 til Bergen. I bakgrunnen kan ein sjå Nordhordlandsbrua der E39 held fram mot Bergen.
  Foto: Anders Larsen
   
  Nordhordlandsbrua knyter Nordhordland tettare saman med Bergen, og er den lengste brua på E39.
  Meland
  Bergen
   
  Bergen
    Nordhordlandsbrua – Åsane planlagt (ny trasé) (6,8 km), tidspunkt for byggestart ikkje planlagt
    Nyborg
   

  Steinestøvegen

  Åsanevegen

  • Endepunkt planlagt motorveg
    Motorveg Åsane – Eidsvåg

  Fjøsangervegen

    Danmarks plass - Fjøsanger planlagt (særs usikkert prosjekt)
    Fjøsanger
   
   
  Fritz C. Riebers veg, mot Nordåsvatnet.
   
  MF «Bergensfjord» i trafikk mellom Halhjem og Sandvikvåg

  Fritz C. Riebers veg

  • Endepunkt planlagt motorveg
    Rådal (Bergen) – Svegatjørn (Os) (13 km) planlagt, tidspunkt for byggestart ikkje planlagt

  Lysevegen

    Svegatjørn
   

  Osvegen

  Os

  Byvegen

   
  Uføretunnelen
  • Endepunkt planlagt motorveg
  •   Mobergsbrua (234 m)
  •   Liafjellstunnelen (340 m)
  •   552 Moberg
  • Fv158 Lepsøyvegen frå Lekven til Røttingen
  • Moberg
  • 49 Halhjem   ferje til Våge
  •   Ferje frå Halhjem (55 min, 2 turar/time)
   •   Ny veg med tunnelar og bruer mellom Bergen og Stord. Denne er det to alternativ til, som enno ikkje er klargjort, tidspunkt for byggestart ikkje planlagt.
   •     Hordfast
  Fitjar
  Stord
   
  Stordabrua
   
  Bømlafjordtunnelen
  Sveio
  Tysvær
   
  Ognasundbrua
   
  Boknasundbrua
  Bokn
  Rennesøy
   
  Byfjordtunnelen
  Randaberg
  Stavanger

  Randabergvegen

  Ytre Ringveg Vest

  Henrik Ibsens gate

  •   Fv402 Ullandhaugvegen frå Mosvangen til   Madlakrossen og →   Stavanger

  Ullandhaugvegen

    Motorveg Schancheholen – Stangeland

  Motorvegen

  Sandnes

  Utan namn

    Motortrafikkveg Stangeland – Myra
  •   Utviding av tofelts motortrafikkveg til motorveg på strekninga Stangeland – Sandved. Oppstart 2009, opnar 2010
 •   509S Stangeland  Sandnes sentrum, 509N  Stavanger lufthamn, Sola og  
 •   Skeiane bru
 •   Fv325 Sandved
 •   Kvelluren bru (352 m)
 •     Hove
 •   Brattebø, Fv334 Håbafjellvegen frå Brattebø til 44 Sandnes sentrum stasjon
 •   Myra
 • Fv333 Espelandvegen frå Bråstein via   Rogaland Arboret til Fv315 Sviland (4,1 km)
 •   Bråstein (Nordover)
 •   Stavanger/Sandnes (berre nordgående)
 •   Fv220 Figgjo nord
 •   Fv220 Figgenvegen frå Figgjo til 505 Håbakken i Klepp
 • Gjesdal

  Sandnesvegen

  Utan namn

   
  Runaskaret
  Bjerkreim
  Eigersund
  Lund
  Flekkefjord
  Kvinesdal
   
  Fedafjorden bru
  Lyngdal
  Lindesnes
  • Ny motortrafikkveg vest for Vigeland , klar 2010
 • Fv402 frå Vigeland til 460 Tryland
 •   460 Valle kyrkje, Fv407 til Tjøm (6,0 km)
 • Fv408 frå Trædal til Skogsfjord (6,6 km)
 • Fv430 frå Fasseland til Støle (3,6 km)
 • Mandal
  Søgne
  Songdalen
  Kristiansand

  Sjå òg

  endre

  Kjelder

  endre
  1. Brua kostar to milliardar
  2. E39 Kvivsvegen – knyter folk saman – Statens vegvesen.
  3. Omtalt som «Storelvabrua» reguleringsplanen, «Kvivsbrua» er foreslått som alternativ (Fjordingen, 22. februar 2012, s.13).

  Bakgrunnsstoff

  endre