Fylkesveg 20 i Hedmark

veg i Innlandet
Sjå òg fylkesveg 20 (fleirtyding).

Fylkesveg 20 i Hedmark går mellom Kampen og Jølstad i Ringsaker kommune. Vegen er 10,3 km lang.

FV20 aust for Åshøgdvegen

Kommunar og knutepunkt endre

  Ringsaker

Bakgrunnsstoff endre