Europaveg 6 i Noreg

Europaveg 6 i Noreg
Europaveg 6 i Noreg
Strekning
KirkenesSvinesund
Europaveg 6 i Noreg

E6 gjennom Noreg

E6 gjennom fylka
Informasjon
Lengd
   - motorveg
2627,9 km
  168 km
Status riksveg
Ferjestrekningar 1
Tilstøytande vegar
Europaveg 6 i Noreg Europaveg 6 i Noreg Europaveg 6 i Noreg Europaveg 6 i Noreg Europaveg 6 i Noreg
Europaveg 6 i Noreg Europaveg 6 i Noreg Europaveg 6 i Noreg Europaveg 6 i Noreg Europaveg 6 i Noreg
Europaveg 6 i Noreg
Europaveg 6 i Noreg Europaveg 6 i Noreg Europaveg 6 i Noreg Europaveg 6 i Noreg Europaveg 6 i Noreg Europaveg 6 i Noreg Europaveg 6 i Noreg Europaveg 6 i Noreg Europaveg 6 i Noreg Europaveg 6 i Noreg Europaveg 6 i Noreg
Europaveg 6 i Noreg Europaveg 6 i Noreg Europaveg 6 i Noreg Europaveg 6 i Noreg Europaveg 6 i Noreg Europaveg 6 i Noreg
Europaveg 6 i Noreg Europaveg 6 i Noreg Europaveg 6 i Noreg Europaveg 6 i Noreg Europaveg 6 i Noreg Europaveg 6 i Noreg
Europaveg 6 i Noreg Europaveg 6 i Noreg Europaveg 6 i Noreg Europaveg 6 i Noreg Europaveg 6 i Noreg
Restriksjonar
Bomstasjonar 7
Kolonnekjøring
om vinteren
Hatter
Sennalandet
Gratangsfjellet
Kvænangsfjellet
Saltfjellet
Dovrefjell
Nattestenging
om vinteren
Hatter
Sennalandet
Saltfjellet

Europaveg 6 i Noreg (E 6) er ein norsk stamveg som går mellom Svinesund og Kirkenes. Vegen er kring 2630 km lang, og ein del av europaveg 6.

E 6 følgjer traseen Svinesund, Sarpsborg, Oslo, Hamar, Lillehammer, Dombås, Trondheim, Stjørdal, Skogn, Steinkjer, Grong, Mosjøen, Mo i Rana, Rognan, Fauske, så vidare opp over Hamarøya med ferje frå Bognes til Skarberget over Tysfjorden til Ballangen, Narvik, Setermoen, Alta, Olderfjord, Lakselv, Karasjok, Varangerbotn, Kirkenes.

Lengd gjennom dei enkelte fylka endre

E 6 er den desidert lengste vegstrekninga i Noreg med til saman 2627,9 km gjennom ti av 19 fylke i landet:

Historikk endre

Namnet E 6 vart innført 1. juni 1965 for strekninga Roma - Bologna - München - Berlin - Trelleborg - Oslo - Stjørdalshalsen (1962 i Sverige). Lenger nord hadde vegen for dårleg standard, mellom anna fanst det strekningar med grusveg. Før 1965 var vegen i Noreg skilta med riksveg 1 sør for Oslo og riksveg 50 nord for Oslo. 1. juli 1969 vart E 6 forlenga til Nordkjosbotn og i 1983 til Kirkenes.[1]

UNECE avgjorde i 1983 å reformere systemet. Vegen Helsingborg-Oslo-Olderfjord skulle etter det nye nummersystemet verte ein del av E47, med endepunkt på Nordkapp. E 6 skulle gå strekninga Olderfjord til Kirkenes. Det nye systemet vart skilta frå 1985 i dei fleste land. Eit unntak var E 6 og E4 i Sverige og Noreg, der regjeringane forhandla med UNECE fordi dei ikkje ønskte å skilte om heile desse lange strekningane. Dei fekk forlenga E 6 frå Olderfjord til Trelleborg i Sverige 1992. E47 fekk då Helsingborg som sitt nordlege endepunkt. Sverige og Noreg godtok å skilte om dei øvrige europavegane til det nye systemet.

Først i 1986 fekk den siste delen av E 6 i Finnmark fast dekke.

Kommunar og knutepunkt endre

  Finnmark endre

Sør-Varanger kommune
 
E6 i Kirkenes

Kaiveien

Prestøyveien

 • Fv366 Prestøyveien til Kirkenes sjukehus (0,3 km)
 • Fv367 Hans Væggers vei til Pasvikveien (1,3 km)

Arbeidergata
Johan Knudtzens gate
Lønboms plass
Storgata
Solheimsveien

E6

Maggadalen

 
E 6 ved Neiden

E6

Nesseby kommune
Tana kommune
 
Tana bru
Karasjok kommune

Deanugeaidnu

Avjovargeaidnu

Leavnnj argeaidnu
E6

Porsanger kommune
Kvalsund kommune
 
E6 over Sennalandet
Alta / Áltá
 • 883 frå Lauvås til Sandbukta

Rafsbotnveien

 • Fv28 frå Rafsbotn til Russeluft (7,9 km)
 •   Transfarelva (ca. 60 m)

Altaveien

E6

 • Ny veg med tunnel planlagt, Møllnes – Kvenvik
 • Utbetring Kvenvik – Halselv er planlagt, byggjestart 2012[2]
 • Utbetring Halselv – Jansnes, byggjestart sommaren 2009[3]
 • Utbetring Langnesbukt – Storsandnes er planlagt, kanskje ny tunnel[2]
 • 882 frå Langfjordbotn til Hasvik
 •   Troms endre

  Kvænangen kommune
  Nordreisa kommune
  Kåfjord kommune
  Storfjord kommune
  Balsfjord kommune
   
  Nordkjosbotn med E 6 øvst til venstre
  Målselv kommune
   
  Bardudalen med Barduelva og E 6 mellom Setermoen og Elverom
   
  Minnebauta, Lapphaugen, Troms
  Bardu kommune
  Lavangen kommune
  • 84 Fossbakken
  Gratangen kommune
  • 825 Middagshaugen

    Nordland endre

  Narvik kommune
   
  Bjerkvik, der E 6 og E 10 møtest/skil lag

    Fv763 Vassdalsveien frå Bjerkvik til Vassdalen (8,0 km)

  •   Ny bru under bygging, Hålogalandsbrua (1.530 m), byggjestart 2013, planlagd ferdig 2017.

  Ho vil erstatte;

  •   Ny tunnel under Narvik sentrum under planlegging, ingen tidspunkt sett
 •   Fagernestunnelen (2069 m)
 •   Arm Skarvenesveien til Fagernes hamne- og jernbaneterminal (0,9 km)
 •   Fv751 Fagernesveien frå Fagernes til Beisfjord (9,9 km)
 •   Beisfjordbrua (375 m)
 • Fv762 Håkvikdalveien frå Håkvika til Klefterelv bru (3,9 km)
 • Fv761 Skjomenveien frå Trong-Skjomneset til Grønnvoll (28,5 km)
 •   Skjombrua (711 m)
 • Ballangen kommune
   
  Efjorden, med Kjerringstraumen bru heilt til høgre
   
  Ferjekaia på Skarberget
  Tysfjord kommune
  Hamarøy kommune
   
  E 6 like ved Tømmernes i Hamarøy
   
  Kråkmotinden (924 moh.) i Hamarøy er lett synleg frå vegen
  Tysfjord kommune
  Hamarøy kommune
  Sørfold kommune
  Fauske kommune
  Saltdal kommune
   
  Togtraseen går like ved E 6 på Saltfjellet
   
  E 6 passerer Polarsirkelen på Saltfjellet, Nordland
  Rana kommune
   
  Brua over Ranelva ved Krokstrand i Dunderlandsdalen
  Hemnes kommune
  Vefsn kommune
  Grane kommune
  • Ny, betre veg under planlegging, Brenna-Kappskarmo, 5 km, klar 2012
 • 76 Vasselv
 • Fv274 frå Bjortjønna til Leira (Villmarksveien) (30,4 km)
  • Ny, betre veg under bygging, Majahaugen-Flyum, 5 km, klar 2011

    Trøndelag endre

  Namsskogan kommune
   
  Porten til Nord-Noreg vert passert på grensa mellom Nord-Trøndelag og Nordland
  Grong kommune
   
  E 6 ved Grong i Namdalen
  Snåsa kommune
  Steinkjer kommune
  Inderøy kommune
  Verdal kommune
  Levanger kommune
    SkognGullberget (ca 13 km)
  Stjørdal kommune


  Malvik kommune
  Trondheim kommune
  *  Motorveg vert bygt Sentervegen - Jaktøya, 9,6 km, bygging starta 2015, klar 2019
  Melhus kommune
    Endepunkt motorveg under bygging. Opning 2019

    Motortrafikkveg Jaktøya - Skjerdingstad, 6,9 km. Fire felt til Melhuskrysset

  •   Ny motorveg Skjerdingstad-Prestteigen (Støren) (27,5 km) under planlegging.
 • Fv6590 Bennavegen frå Kvål til Fv6592 Stenset
 • Fv6600 frå Nyhus til Fv6594 Ler (1,9 km)
 • Fv6594 Kaldvelldalen frå Ler til 704 Vollmo i Klæbu
 • Fv6586 Lundadalsvegen frå Lundelykka til Aungjerdet (3,2 km)
 • Fv6584 Lyngenvegen frå Lundamo til Lyngen (2,4 km)
 • Fv6582 Grinnivegen frå Lundamo til Fv672 Valdøyan (0,4 km)
 • Fv6492 Tømmesdalsvegen frå Foss til 700 Svorkmo i Orkdal
 •   Gyllan
 •   Fv6558 Håggå bru, berre frå nord
 • Midtre Gauldal kommune
  •   Endepunkt motorveg under planlegging.

    Støren 30, Fv6558 til Håggå bru (4,1 km)

 • Ny to/trefeltsveg med midtdelar Støren-Ulsberg (43,5 km) under planlegging.
 •   Liøya
 • Fv6560 frå Skjærli via Budal til 30 Kotsøy
 • Fv6574 Skjærli til Soknedal (8,7 km)
 • Fv6566 frå Soknedal til Såmmårvollen
 • Fv6574 Soknedal
 • Fv6572 frå Fossem til Fv6566 Holtmoen (7,8 km)
 • Rennebu kommune
  • Endepunkt veg under planlegging.
 • Fv6508 frå Kløft bru til 700 Skjepphaug (13,5 km)
 • Fv6510 frå Åsbakken til   Innset (6,6 km)
 • Oppdal kommune
   
  Ved Oppdal har ein utsyn over fjell både i Dovre og i Trollheimen.

    Oppland endre

  Dovre kommune
  Sel kommune
  Motortrafikkveg med midtdelar og vekselvis forbikøyringsfelt planlagt Otta - Sjoa, byggjestart ikkje fastlagt.
  Endepunkt planlagt motortrafikkveg.
  •  
  Fv312 Gudbrandsdalsvegen frå Kjørem mot Fryasletta i Sør-Fron
  •  
  95 
  (ikke i trafikk)

    Sjoa – Fryasletta (⇓33,4 km ⇑33,1 km)

   
  Lågen bru under bygging, anlegg Kvam-Sjoa i bakgrunnen

      Bjørkerusten faunapassasje


  Nord-Fron
 •   Bjørkerusten bomstasjon
  •  
  94 Kvam
  •  
  Fv417 Brubakken mot Fv312 Kvam, mot 255 Sorperoa, og mot 257 Åmotet i Sel
 •   Teigkampen bomstasjon
  •   ⇓ Øla bru – Odenrud
  •  
  93 Vinstra
  •  
  256 Vinstragata mot Hundorp i Sør-Fron
    Vinstra vegpark
  •  
  256 Vinstragata  til 255 Lomoen
  •  
    Mellomsdokka rasteplass
   
  Tunnelinnslag i Stebergsberget mellom Frya og Hundorp
  Sør-Fron
 •   Hardvollsmorka bomstasjon
  •  
  92 Harpefoss
  •  
  Fv401 Gålåvegen mot 256 Skurdal
  •  
  Fv401 Gålåvegen til Fv312 Harpefoss
 •   Odenrud bomstasjon
  •   ⇓ Odenrud
  •  
  91 Hundorp
  ((berre frå/mot nord))
  •  
  Fv312 Kongsvegen frå/mot Sjoa i Sel

    Fryasletta

 • Forbindelse til Fv312   Stengt med bom. Åpent berre ved omkøyring.
 • Ringebu kommune
   
  Ringebu stavkyrkje
  Øyer kommune
  Motortrafikkveg vert bygt Tretten - Øyer, 13,5 km, bygging starta 2010, klar 2013[5]
  • Motorveg planlagt Øyer - Biri. Ingen tidsplan.
    Rustberg, motortrafikkveg Øyer-Brøhaug
  Lillehammer kommune
  Gjøvik kommune
   
  Mjøsbrua
  Motorveg planlagt Kolomoen – Biri, 45 km, byggjestart 2013

    Hedmark endre

  Ringsaker kommune
  Hamar kommune
  Stange kommune

    Motorveg Kolomoen–Skaberud 14,4 km

    Motorveg Kolomoen–Skaberud   Motortrafikkveg Skaberud - Brøhaug

  Motorveg under bygging Skaberud – Minnesund, 24 km, byggjestart 2012, klar 2014

    Akershus endre

  Eidsvoll kommune
   
  (Nye) Minnesundbrua (før utvidinga til 4 felt)

    Brøhaug - Skaberud

  • Endepunkt veg under bygging. Opning 2014

    Minnesund - Ulven (Oslo) (69 km)

  Ullensaker
  Sørum kommune
  Skedsmo kommune

    Oslo endre

   
  Hjalmar Brantings vei i Oslo, sørgåande retning mot Ryenkrysset etter å ha passert Ulvensplitten. Denne strekningen deles av Ring 3 (riksveg 150) og Europaveg 6
   
  Adolf Hedins veg i Oslo, før Ryenkrysset og etter Ulvensplitten. Denne strekninga vert dermed delt av Ring 3 (Riksveg 150) og Europaveg 6

  Utan namn

  Smale køyrefelt,   43 Tangerudkrysset til   44 Hvamkrysset, berre i nordlig retning.

  •  
  43 Tangerudkrysset
  (berre i sydlig retning)
  •  
    Østre Aker vei mot   Økern

  Smale køyrefelt - 2,3 km,   43 Tangerudkrysset til   42 Karihaugen. Berre i sydlig retning.

  •   Tangerud bru (over Rv163, 28 m)
  •  
  42 Skogskrysset
  (berre i sydlig retning)
  •  
  Kv Starveien mot Høybråten og mot   Robsrud i Lørenskog
  •   Starveien bru (over Kv, 44 m)
  •   Karihaugen bru (over Rv159 V, 66 m)
  •   Karihaugveien bru (over Kv, 51 m)
  •  
  42 Karihaugen
  (berre i nordlig retning)
  •  
        til   i Skedsmo
  •   Bjørnheimveien bru (over Kv, 140 m)
  •  
  41 Furuset
  •  
  Kv Sam Eydes vei til Leirdal
  •   Furuset påkøyringsrampe (over E6, 111 m)
  •  
  Kv Karihaugveien via Karihaugen til Fv352 Visperud i Lørenskog
  Kv Jerikoveien til Lindeberg
  •   Stubberudmyra bru (over dalsøkk, 315 m)
  •  
  40 Trosterud
  •  
    Nedre Kalbakkvei frå Trosterud mot   Veitvet
  •   Terminalveien bru (over dalsøkk, 157 m)

  Ulvensplitten

  •  
  39 Alnabrukrysset
  (arm berre i sydlig retning)
 • tidlegare Rv190, mot   og   Sørenga
 • Den tidlegare Rv190 er frå 2010 del av E6
   
  •  
  67 Alnakrysset
 • Sørgåande tar av frå  , nordgåande flettast med  
 •   Motortrafikkvei Nordre Fjellhus–Filipstad
  •  
   ⇑
  (berre avkjørsel frå sør)
  •  
  Kv Strømsveien til Breivoll, Alna

  Strømsveien

  •  
  66 Teisenkrysset
  (berre nordgåande)
  •  
    Hjalmar Brantings vei til   Ulvenkrysset, og mot Ryen
  •   Teisenkrysset bru (Hjalmar Brantings veg, 54 m)
  •  
  65 
  •  
  Kv Grenseveien frå Helsfyr til   Carl Berners plass
  •  
  Kv Østensjøveien frå Helsfyr mot Brynskrysset
  •  
  64 
  •  
  Kv Strømsveien frå Etterstad til   Galgeberg
  Kv Ensjøveien til Tøyen
  •  
  Kv Etterstadsletta frå Etterstad til Etterstadkroken
  Kv Biskop Jens Nilssøns gate til Etterstadkroken

  Utan namn

  •   Etterstad
  •  
  63 
  (arm)
  •   Lodalen
  •   Lodals rampe frå Konows gate (over Birkebeingata, 175 m)

  Konows gate

  •  
  Dyvekes vei frå Lodalen til   Minneparken
  •  
  Konows gate frå Lodalen mot Manglerud
      Operatunnelen Svartdal mot E6 Ryen (1264 m)
  •   Ekebergtunnelen
  •  
  2 inne i tunnelen
 •   Operatunnelen Ekeberg (1391 m) (berre frå/mot nord)
  •  
  3 Ekeberg
  •  
      Utan namn frå Sørenga mot   Dronning Eufemias gate
  Europaveg 6 i Noreg Mosseveien mot E6 Nøstvet i Ås (berre frå/mot sør)
 • Sørgåande fortsetter som Europaveg 6 i Noreg, nordgåande tar av frå Europaveg 6 i Noreg
 • Hovudtrasé
  •   ⇑ Alnakrysset bru (over krysset, 100 m)
  • Manglerudprosjektet, 13 km ny motorvei planlagt, byggestart 2022[6]
  •  
  38 Ulvenkrysset
  •  
  Kv Persveien (→ Alnabruterminalen) mot Alna og mot Ulvenveien
  •  
  Kv Ulvenveien mot Alna og mot Ulvenveien

    Ulven

  •  
  37 Hovinkrysset
  ((E6 svinger i krysset))
  •  
      Hjalmar Brantings veg mot   Lysaker i Bærum

  Hjalmar Brantings vei

  •   Ulvensplitten bru (over krysset, 88 m)

  Adolf Hedins vei

  •  
  36 Teisenkrysset
  (berre sydgåande)
 • tidlegare Rv190, mot   og   Sørenga
  •  
  35 Brynsengkrysset
  •  
  Kv Tvetenveien frå Teisen mot Helsfyr og mot   Trosterud
  •  
  Kv Nils Hansens vei mot Bryn og mot Tvetenveien
  •  
  34 Brynskrysset
  •  
  Kv Østensjøveien frå Bryn mot E6 Helsfyr og mot Bogerud
  •  
  33 Manglerudkrysset
  •  
  Kv Traktorveien mot Plogveien, Høyenhall
  •  
  Kv Beiteveien mot Plogveien, Manglerud

  Europaveien

  •  
  32 Ryenkrysset
  (arm mot Oslo sentrum)
  •  
  Enebakkveien frå Ryen mot Bogerud
  ramper Utan namn frå/mot E6 sør
  Enebakkveien mot E6 Lodalen
  •  
  1 Konows gate
  ((berre mot sentrum))
  •   Opera Svartdal rampe (⇓133 m, ⇑156 m)
 •   2 flettast med den tidlegare Rv190 i Operatunnelen
 •  
  Bomstasjonen i overgangen Lambertseter til Abildsø. Sett mot sør. Bodane er seinare fjerna og erstatta av automatisk bompengeinnkreving.
  Foto: Kjetil Ree
  •  
  31 Sandstuveien
  •  
  Kv Sandstuveien mot Bekkelaget og mot Enebakkveien
 • Endepunkt Manglerudprosjektet
 •  Europavegen bomstasjon
  •  
  30 Bakkerudkrysset
  •  
  Kv Lambertseterveien mot Nordseter og mot Langerud

  Enebakkveien

  •  
  29 Skullerudkrysset
  •  
  Kv Nordstrandveien mot   Seterstrand
  •  
  Kv Skullerudbakken mot Skullerud
  •   Skullerudkrysset bru (over krysset, 132 m)

  Europaveien

  •  
  28 Mortensrudkrysset
  •  
  Kv Mortensrudveien mot Ljabruveien
  •  
  Kv Dalsåsen mot Lille Dal
  •   Mortensrud bru (over Kv, 21 m)
  •   Klemetsrud, til Horgenkrysset
  •  
  27 Klemetsrudkrysset
  •  
  Kv Klemetsrudveien mot Ljabruveien
  •   Enebakkveien bru (over krysset, 56 m)
  •  
  Kv Enebakkveien (Oslo) mot 155 Enebakkveien i Ski

    Klemetsrud-Svinesund (Sverige) 104 km

  •   Klemetsrud bru (Ljabruveien, ⇓215 m, ⇑216 m)
  •  
  26 Åslandkrysset
  •  
  Maurtuveien 

    Akershus endre

  Ski kommune
  Oppegård kommune
  Ås kommune
  Frogn kommune
  Ås kommune
  Vestby kommune

    Østfold endre

  Moss kommune
  Rygge kommune
  Råde kommune
  Sarpsborg kommune
   
  Sandesundbrua
  Fredrikstad kommune
  Sarpsborg kommune
  Halden kommune
   
  Den nye brua over Svinesund under bygging

  Alternative vegar endre

  Det finst alternative vegar for å reise frå ein stad langs vegen til ein annan. Fleire av dei går gjennom Sverige eller Finland.

  • Svinesund - Skedsmokorset: 21/ /120 via Mysen, 8 km kortare.
  • Oslo - Lillehammer:   via Gjøvik, 11 km kortare.
  • Oslo - Trondheim:   via austerdalen, 39 km kortare.
  • Oslo - Alta:  / /311/småvei/E45/  via Särna-Östersund, 140 km kortare.
  • Göteborg - Alta: E45/310/296/E45/ , via Mora-Östersund, 220 km kortare.
  • Fauske - Narvik:   via Kjøpsvik, 14 km kortare, lengre ferjestrekning med færre avgangar, men betre veg med mindre stigning.
  • Narvik - Karasjok:  /E45/ / , via Kiruna-Kautokeino, 120 km kortare.
  • Oslo - Kirkenes:  / /311/småveg/E45/314/83/E14/E4/E10/392/939/955/92/ , via Särna-Sveg-Sundsvall-Pajala, 630 km kortare.
  • Alta - Kirkenes:  / /92/ / , via Finland, 110 km kortare.
  • Lakselv - Tana bru: 98, via Ifjordfjellet, periodevis vinterstengd, 50 km kortare.

  Sjå òg endre

  Kjelder endre

  Bakgrunnsstoff endre

    Commons har multimedium som gjeld: Europaveg 6 i Noreg