Fylkesveg 211 i Hedmark

veg i Innlandet
Sjå òg fylkesveg 211 (fleirtyding).

Fylkesveg 211 i Hedmark går mellom Uthus og Romedal kyrkje i Stange kommune. Vegen er 3,7 km lang.

I Romedal

Kommunar og knutepunkt Endra

  Stange

  • 24 Uthus
  • Fv238 fra Fjæstad til Vedrikstad
  • Fv195 Romedal kyrkje

Bakgrunnsstoff Endra