Fylkesveg 24

primær fylkesveg i Hedmark
Fylkesveg 24
24
Strekning
Sør-Odal – Stange
Fylkesveg 24
Informasjon
Lengd 67,6 km
Status fylkesveg
Tilstøytande vegar
Fylkesveg 24 Fylkesveg 24 Fylkesveg 24

Fylkesveg 24 (Fv24) går mellom Sør-Odal og Stange. Vegen har ei lengd på 67,6 km.

Fylkesveg 24 kryssar Glomma på Skarnes bru.
Foto: Mahlum
Sjå òg fylkesveg 24 (fleirtyding)

Riksveg 2 mellom Kløfta og Skarnes og riksveg 24 mellom Skarnes og Stange vert stundom nytta som omkjøringsveg når det er ekstra stor trafikk på E6.

Før 1. januar 2010 var vegen riksveg, etter at forvaltningsreformen tredde i kraft har han status som fylkesveg.

Kommunar og knutepunkt endre

  Hedmark endre

Stange
Nord-Odal
Sør-Odal

Bakgrunnsstoff endre