Fylkesveg 219 i Oppland

veg i Innlandet
Sjå òg fylkesveg 219 (fleirtyding).

Fylkesveg 219 i Oppland går mellom Solbraut (Bagn) i Sør-Aurdal kommune og Bruflat i Etnedal kommune. Vegen er 13,3 km lang.

Bagnslinna (FV219) kryssar Valdresbanen nord for Tonsåsen stasjon.

Kommunar og knutepunkt

endre

  Sør-Aurdal

  Etnedal

Bakgrunnsstoff

endre