Europaveg 16 i Noreg

europaveg og riksveg i Noreg
Europaveg 16 i Noreg
Vegnummerskilt riksveg E 16
Lærdalstunnelen
Lærdalstunnelen
Strekning
BergenGävle
Europaveg 16 i Noreg

E16 gjennom Noreg

E16 gjennom fylka
Informasjon
Lengd 493,8 km
Status riksveg
Tilstøytande vegar
Europaveg 16 i Noreg Europaveg 16 i Noreg
Europaveg 16 i Noreg Europaveg 16 i Noreg Europaveg 16 i Noreg Europaveg 16 i Noreg Europaveg 16 i Noreg
Restriksjonar
Bomstasjonar 1
Kolonnekøyring
om vinteren
Filefjell

Europaveg 16 i Noreg (E16) er ein norsk stamveg som går mellom Bergen og riksgrensa ved Kongsvinger (og vidare inn i Sverige. Til hausten 2012 var Sandvika i Bærum vest for Oslo endepunkt for vegen, strekninga frå Hønefoss til Sandvika er no berre ei arm av E16. Vegen var 493,8 km lang før forlenginga til riksgrensa, og han er del av Europaveg 16.

E16 er ein av hovudvegane aust-vest, og heile strekninga ligg nord for Oslo (med unntak av arma Hønefoss-Sandvika). På Filefjell (det høgaste vegpunktet) passerer i gjennomsnitt 700 køyrety i døgnet (trafikken er dobbel så stor i juli), av dette om lag 20 prosent tungtrafikk.[1] Ved Nygårdstangen i Bergen passerer om lag 32000 køyrety i døgnet,[2] medan det i Sandvika i Bærum passerer om lag 35 000 køyrety i døgnet (tal for 2005-2011.[3]

Den lengste vegtunnelen i verda, den 24 509 meter lange Lærdalstunnelen, ligg på E16. Det gjer også den over 11,4 kilometer lange Gudvangatunnelen, som er den nest lengste tunnelen i Noreg. Mellom Gudvangen og Lærdal er det 51,5 km, og av det 43,0 km i tunnel.

Mellom Bergen og Åsane deler vegen trasé med Europaveg 39.

Traseen over Filefjell vart allereie i 1793 etablert som hovudveg mellom Oslo og Bergen, den såkalla Bergenske Kongevei.[4] Den gongen gjekk vegen langs Randsfjorden om Etnedal (ikkje Begnadalen) og den enda på Lærdalsøyri der det var båt til Bergen.

Lengd i dei einskilde fylka

endre

E16 har ei samla lengd i Noreg på 493,8 km (pr. 31. juli 2006) mellom Bergen og Sandvika[5], fordelt på:

Større ombyggingsplanar

endre

Kommunar og knutepunkt

endre
 
Nygardstangen i Bergen møter  ,   og   kvarandre.
Bergen
 •   Fløyfjellstunnelen (to løp, 3195 og 3825 m)
 •   Bomstasjon Sandviken i retning mot Bergen
 •   585 Sandviken
 •   Nyhamnsveien
 •   Fv267 Helleveien til Vågsbotn
 •   Eidsvågtunnelen (854 m)
 •   Motorvei Eidsvåg–Åsane
 •   Fv267 Eidsvågsveien/Ervikveien
 •   Selviktunnelen (124 m)
 •   Glaskartunnelen (592 m)
 •   Fv267 Åsamyrane
 •   Åsane Senter/Fv240 Hesthaugvegen til 564 Salhusvegen/Fv267 Åsamyrane
 •     564 Forvasshaugen, Åsane Fv267 Åsamyrane
 •  
    langs Gaupåsvatnet i bakgrunnen
  Foto: Svein Harkestad
  Vaksdal
  Voss
   
  Nærøydalen mot aust
   
    i Aurland
  Foto: John Erling Blad
   
  Lærdalstunnelen frå sør
  Aurland
  Lærdal
  Vang
   
  Kvamskleiva med Kvamskleivtunnelen og Vangsmjøsa
   
  Kvamskleiva omkring 1848, frå Norge fremstillet i Tegninger
   
  Filefjell ved Kyrkjestølane sett mot vest
  Vestre Slidre
  • Fv293 Lome
  • Vestre Slidre sentrum
   
  Utsyn over Lomen frå Garbergfeltet, med Vang noko mot venstre og Jotunheimen i bakgrunnen
  Foto: John Erling Blad
  Nord-Aurdal
  Sør-Aurdal
   
  Fønhus bru
  Ringerike
  Jevnaker
  • Utbetring mellom Olum og Jevnaker er planlagt.
  Lunner
   
  Den store vegen er E16, som forlet Romerikssletta og følg Leira mellom åsane mellom Romerike og Hadeland.
  Nannestad
  Ullensaker

  E16

    Motortrafikkveg Kløfta–Nybakk (fire felt)
  Nes i Akershus

  Kongsvingervegen

  Sør-Odal

  Kongsvingervegen

    Motortrafikkvei (fire felt, 14 km)

  •  
   Slomarka
  •  
  Fv250 Kongsvingervegen frå Slomarka (gammel trasé) mot Fulu
  •  
  209 Storsjøvegen til 24 Sand i Nord-Odal
  •   Sloa bru (Sloa, 28 m)
  •   Sloa bru
  •  
   Sander
  •  
  Fv296 Odals Verk-vegen til Fv250 Sundby
  •  
  Fv285 Dølisjøvegen frå Leikvang til 24 Vetterud
  Fv296 Odals Verk-vegen mot 175 Sander
  •   Fulusaga bru (Sageråa, 71 m)
  •   Kjølset bru (over Kjølsetbakken, 30 m)
  •  
   Fulu
  •  
  Fv250 Kongsvingervegen frå Fulu mot Slomarka
  Fv298 Kraftverkvegen til 175 Åsum i Kongsvinger (2 km)
  •  
  Fv250 Kongsvingervegen frå Fulu mot Kongsvinger sentrum
  Kongsvinger
   
  Aust for Kongsvinger skil europavegen lag med riksveg 2 og dreier aust mot Sverige.
  Foto: Jan-Tore Egge
   
  Ved riksgrensa
  Foto: Dalibor Z. Chvatal
 •   Åsum bomstasjon
  •   Åsum bru (over Fv175, 32 m)
  •   Sisselrudmoen
   

  Masterudvegen

  Finnskogvegen

  Torsbyvegen

  •   Riksgrensa, Riksåsen. E16 fortsett vidare i Sverige mot Torsby og til slutt Gävle.

  Arm Hønefoss-Sandvika

  endre

  Arm til Sandvika i Bærum med tilknyting til  

   
  E16 over Steinsletta ved Stein gård
   
  Kroksund sett i retning Norderhov
  Hole
  Bærum

  Ringeriksvegen

  •   Arm til Isi, berre frå/mot sør
  • Fv182 Ringeriksvegen frå Hvile til Vøyanenga

  E16

   
  E16 ved Isi i Bærum
  Foto: Hans A. Rosbach

  Ringeriksvegen

  Alternative vegar

  endre

  Forlenging

  endre

  E16 i Noreg vart hausten 2012 forlenga til riksgrensa ved Kongsvinger (og vidare til Gävle i Sverige), gjennom omskilting av eksisterande vegar.

  Vegdirektoratet greia i august 2008 ut ulike ruteføringar for ei forlenging av E16 mellom Bjørgo i Nord-Aurdal og Kongsvinger:

  For ruteføringa via Dokka og Gjøvik var det også vurdert eit delalternativ med ruteføring vest for Mjøsa, langs Riksveg 33 og Riksveg 177 til Riksveg 2.

  Dei konkluderte[6]:

  «Den anbefalte ruteføringen er via Gardermoen. Ruteføringen gir god betjening av Oslo-regionen, Gardermoen hovedflyplass og trafikk fra Bergen og Vestlandet. Samtidig er ruta kortere og raskere mellom Hønefoss og Kongsvinger, enn å køyre via Sandvika og Oslo. Omskiltingskostnader og økte kostnader til drift og vedlikehald på ruta er beskjedne. Ved en eventuell ruteføring parallelt med E18 og E6 gjennom Oslo vil omskiltingsutfordringene være betydelig større.»

  «Dagens E16 mellom Hønefoss og Sandvika foreslås klassifisert som en arm av E16 mot Oslo. En beholder da sammenhengende europavegforbindelse mellom Oslo og Bergen. Mellom Gardermoen og rv. 2 Nybakk i Ullensaker anbefales ruteføring langs E6 og rv. 2 i stedet for rv. 174.»

  Uavhengig av kva for eit av desse alternativa ein fell ned på vil ein nytte seg av riksveg 200 vidare frå Kongsvinger til svenskegrensa. For planen totalt sett tilrådde ein:

  «Vegdirektoratet er positive til å tydeliggjøre vegforbindelsen og at dette gjøres ved å forlenge E16 til riksgrensen, gjennom omklassifisering av eksisterende veg. Forutsetningen er at svenske myndigheter går inn for en videreføring av E16 fra riksgrensen til Gävle. Vägverket i Sverige har i sin motsvarende rapport til Näringsdepartementet, stilt seg positive til en slik videreføring.»

  • Det vil seie: om Gardermoen langs 35,  , 2 og  .

  Sjå òg

  endre

  Fotnotar

  endre
  1. Statens Vegvesen Arkivert 2015-04-30 ved Wayback Machine. ÅDT for Sogn og Fjordane, udatert rapport, lese 4.juli 2012
  2. Statens Vegvesen Arkivert 2015-04-30 ved Wayback Machine. ÅDT for Hordaland, udatert rapport, lest 4.juli 2012
  3. Statens Vegvesen Arkivert 2015-04-30 ved Wayback Machine. ÅDT for Akershus, udatert rapport, lese 4.juli 2012
  4. Hvattum, Harald (1993): På gamle veger i Valdres. Fagernes: Valdres forlag og Valdres folkemuseum. (Ifølge Hvattum vart køyrevegen over fjellet påbegynt i 1792 og i 1794 var vegen så bra at det vart sett opp ei "stiftssøtte" ved grensa, men arbeidet på vegen fortsette i fleire år etter det.)
  5. [1]
  6. Regjeringen.no - Vurdering av forlenging av E16 til riksgrensen mot Sverige (PDF)

  Bakgrunnsstoff

  endre
    Commons har multimedium som gjeld: Europaveg 16 i Noreg