Fylkesveg 285 i Hordaland

Fylkesveg 285 i Hordaland (Fv285) går mellom Sælen og Bønes i Bergen kommune. Vegen har ei lengd på 4,9 km.

Kommunar og knutepunkt endre

Bergen