Fylkesveg 28 i Finnmark

veg i Finnmark
Sjå òg fylkesveg 28 (fleirtyding).

Fylkesveg 28 i Finnmark går mellom Rafsbotn og Russeluft i Alta kommune. Vegen er 7,9 km lang.

Kommunar og knutepunkt Endra

  Alta

  •   Rafsbotn
  • Endepunkt Russeluft

Bakgrunnsstoff Endra