Fylkesveg 303 i Aust-Agder

veg i Agder
Sjå òg fylkesveg 303 (fleirtyding).

Fylkesveg 303 i Aust-Agder går mellom Grenjå og Fennefoss bru i Evje og Hornnes kommune. Vegen er 2,9 km lang.

Ved Grenjå bru
Foto: Selmer van Alten (2010)

Kommunar og knutepunktEndra

  Evje og Hornnes

BakgrunnsstoffEndra