Fylkesveg 42

veg i Rogaland og Agder
Fylkesveg 42
42
Strekning
Eigersund – Arendal
Fylkesveg 42
Informasjon
Lengd 225,4 km
Status fylkesveg
Tilstøytande vegar
Fylkesveg 42 Fylkesveg 42 Fylkesveg 42
Sjå òg Fylkesveg 42 (fleirtyding)

Fylkesveg 42 (Fv42) går mellom Arendal og Egersund. Veglengda (bortsett frå felles trasé med riksveg 41, riksveg 9 og E39) er 225,4 km, av dette 93,6 km i Aust-Agder, 91,1 km i Vest-Agder og 33,7 km i Rogaland.

Før 1. januar 2010 var vegen riksveg saman med den noverande riksveg 42.

Kommunar og knutepunkt

endre
Arendal
 
Fv42 i Aust-Agder
Froland
Birkenes
Evje og Hornnes
Audnedal
 
FV42 ved Sveindal i Audnedal
Hægebostad
Kvinesdal
Flekkefjord
Sirdal
Eigersund

Bakgrunnsstoff

endre