Fylkesveg 315 i Hordaland

Fylkesveg 315 i Hordaland (Fv315) går mellom Uttrågata og Voss Jordbruksskole i Voss kommune. Vegen har ei lengd på 3,4 km.

Trasé: Vangsgata - Skulegata - Ringheimsvegen

Kommunar og knutepunktEndra

Voss
  • E16 Uttrågata
  • Arm Mølstervegen frå Ringheim til   Mølster (1,4 km)
  • Arm Bavallsvegen frå Gjerde til Bavallstunet (2,5 km)
  • E16 Strandavegen
  • Endepunkt Voss Jordbruksskole