Fylkesveg 321 i Rogaland

veg i Rogaland
Sjå òg fylkesveg 321 (fleirtyding).

Fylkesveg 321 i Rogaland går mellom Folkvord og Lea i Sandnes kommune. Vegen er 2,6 km lang og vert kalla Todnheimvegen.

Kommunar og knutepunkt Endra

 
Fylkesveg 321, Todnheimvegen
Foto: Jarle Vines

  Sandnes

Bakgrunnsstoff Endra