Fylkesveg 5892

veg i Møre og Romsdal

Fylkesveg 5892 går mellom Kalvatn og Viddal i Volda.

Fylkesvegen kryssar Tysseelva (Tyssa) på Bjørke.

Frem til 2019 hadde vegen nemninga fylkesveg 41. Vegen er 16,5 km lang.

Knutepunkt endre

E39 Kalvatn

  • Bjørke
  •   Bjørke-Leira (1920 m)
  • Leira
  • Endepunkt Viddal