Fylkesveg 41 i Møre og Romsdal

veg i Møre og Romsdal
Sjå òg fylkesveg 41 (fleirtyding).

Fylkesveg 41 i Møre og Romsdal går mellom Fyrde i Volda kommune og Viddal i Ørsta kommune. Vegen er 24,1 km lang.

Fylkesvegen kryssar Tysseelva (Tyssa) på Bjørke.

Vegen frå Fyrde til Kalvatn vert no bygd om til stamvegstandard om skal verte ein del av Fylkesveg 41 i Møre og Romsdal, klar 2012.

Kommunar og knutepunktEndra

  Volda

 • Ny veg Austefjord-Kalvatn, med tre tunnelar
 •   Fyrdsbergtunnelen (1 125 m), Damfosstunnelen (170 m), Kalvatntunnelen (1 600 m)
 • Fv42 frå Kalvatn til fylkesgrensa ved Instetjønna (11,3 km) → Fv665 (Sogn og Fjordane) til Fv664 Heggja bru i Eid kommune 
 •   Ørsta

  • Bjørke
  •   Bjørke-Leira (1920 m)
  • Leira
  • Endepunkt Viddal

  BakgrunnsstoffEndra