Fylkesveg 660 i Rogaland

Sjå òg fylkesveg 660 (fleirtyding).

Fylkesveg 660 i Rogaland går mellom Hjelmeland og Tøtlandsvik i Hjelmeland kommune. Vegen er 20,9 km lang.

Vegen strekkjer seg frå rundkjøringa ved ferjestøa på Sande i Hjelmeland til Tøtlandsvik i Vormedalen. Tidlegare var vegstrekninga ein del av Fylkesveg 660 i Rogaland, men då ferjesambandet over Jøsenfjorden vart flytta frå Tøtlandsvik-Vindsvik til Sande-Nesvik den 1. juni 1990, vart vegen seinare klassifisert ned til fylkesveg.

Kommunar og knutepunktEndra

  Hjelmeland

 •     Hjelmeland
 • Fv635 frå Hjelmeland til Tuntland (1,4 km)
 • Fv644 til Hjelmeland kai (0,2 km)
 •   Osabrua (30 m)
 •   Steinslandsbrua (65 m)
 •   Tjøssåbrua (15 m)
 •   Husstølåbrua (21 m)
 •   Fossanetunellen (350 m)
 •   Fossabrua (19 m)
 •   Strømsbrua (14 m)
 •   Sagfossbrua (11 m)
 •   Gilabrua (20 m)
 • Fv647 frå Laugaland til Funningsland (8,6 km)
 •   Kjerlibrua (27 m)
 • Endepunkt Tøtlandsvik

BakgrunnsstoffEndra