Fylkesveg 681 i Hedmark

veg i Innlandet
Sjå òg fylkesveg 681 (fleirtyding).

Fylkesveg 681 i Hedmark går mellom Storsteia i Alvdal kommune og Tolga i Tolga kommune. Vegen er 43,9 km lang.

FV720 og FV681 møtast ved Telneset.

Kommunar og knutepunkt endre

  Alvdal

  •   Storsteia

  Tynset

  • Fv719 frå Auma til   Rundmoen (0,7 km)
  •   Driftsspor frå Rørosbanen
  • Arm til Tynset transformatorstasjon, Skoglund (0,5 km)
  • Arm til 30 Trontun VGS (0,1 km)
  •   30 Ringvegen →  
  • Fv665 frå Lillebekkmo til 30 Elvål i Rendalen kommune (48,2 km)
  • Fv720 frå Telneset til 30 Åseng (1,1 km)

  Tolga

Bakgrunnsstoff endre