Fylkesveg 700 i Sogn og Fjordane

veg i Sogn og Fjordane
Sjå òg fylkesveg 700 (fleirtyding).

Fylkesveg 700 i Sogn og Fjordane går langs nordsida av Gloppefjorden mellom Sandane og Andenes vest for Vereide i Gloppen kommune. Vegen er 8,2 km lang. På Austrheim er vegen kalla Nordstrandsvegen, men lokalt vert namnet brukt for fylkesveg 700 frå Austrheim til Andenes.

Kommunar og knutepunktEndra

 
Gjennom Sandane
 
Fv700 går langs stranda til høgre i biletet

  Gloppen

 • 615 Sandane (Øyrane på Austrheim)
 • Austrheimsbakken mellom Austrheim og  
  • Kommunal veg mellom Kyrkjehaugen og Ryssfjæra, til Vereide parallelt med, og mellom Fv700 og  
   •   Karnilshaugen (Tinghaugen på Hauge)
   • Vollstad
   • Kommunal veg mellom Vereide (øvre) og Andenes
    • Kommunal veg mellom Prestegarden og  
 • Kommunal veg mellom det nedlagde grustaket ved Vereide (nedre) og Vollstad (ca 0,6 km)
 •   Vereide kyrkje
 • Andenes
 •   Andenes

BakgrunnsstoffEndra