Fylkesveg 780 i Vestfold

veg i Vestfold og Telemark
Sjå òg fylkesveg 780 (fleirtyding).

Fylkesveg 780 i Vestfold går mellom Kjær og Bakstvål i Re kommune. Vegen er 6,9 km lang.

Fonsveien.
Foto: Peter Fiskerstrand

Kommunar og knutepunkt Endra

  Re

Bakgrunnsstoff Endra