Fylkesveg 35

veg i Buskerud og Vestfold
Fylkesveg 35
35
Strekning
Øvre EikerTønsberg
Fylkesveg 35
Informasjon
Status fylkesveg
Tilstøytande vegar
Fylkesveg 35 Fylkesveg 35 Fylkesveg 35

Fylkesveg 35 (Fv35) går mellom Langebru i Øvre Eiker og Tønsberg.

Kvernbergsund bru
Foto: Tom Bjørnstad
Jarlsberggata like ved Sem kyrkje
Foto: Jan-Tore Egge
Tomsbakken
Foto: Karl Ragnar Gjertsen

Før 1. januar 2010 var vegen del av riksveg 35.

Kommunar og knutepunkt endre

  Buskerud endre

Øvre Eiker

  Vestfold endre

Hof
Holmestrand
Re

Bispeveien

Tønsberg

Jarlsberggata

Tomsbakken

Bakgrunnsstoff endre