Fylkesveg 865 i Østfold

veg i Viken
Sjå òg fylkesveg 865 (fleirtyding).

Fylkesveg 865 i Østfold går mellom Årbu i Aremark kommune og Østbymoen i Halden kommune. Vegen er 15,7 km lang.

Kommunar og knutepunkt Endra

  Aremark

  Halden

Bakgrunnsstoff Endra