Fylkesveg 21

veg i Hedmark, Akershus og Østfold
Fylkesveg 21
21
Ved Aremark kyrkje
Ved Aremark kyrkje
Strekning
Eidskog – Halden
Fylkesveg 21
Informasjon
Lengd 149,6 km
Status fylkesveg
Tilstøytande vegar
Fylkesveg 21 Fylkesveg 21
Sjå òg Fylkesveg 21 (fleirtyding)

Fylkesveg 21 (Fv21) går mellom Eidskog og Halden. Vegen har ei lengd på 149,6 km, av dette 105,9 km i Østfold, 18,8 km i Akershus og 24,9 km i Hedmark.

Trasé: Fylkesveg 21 går frå Halden nordover langs riksgrensa til Ørje, vidare parallelt med riksgrensa til Skotterud, der han møter Rv2.

Kommunar og knutepunkt endre

  Hedmark endre

Eidskog

Vestmarkaveien

  Akershus endre

Aurskog-Høland

Fv21

  • Fv241 frå Tvillingtjenn til riksgrensa ved Lembruvatn (4,8 km)
  • 170 Tangen
  • Fv228 frå Åserud til 125 Skogheim (18,0 km)

  Østfold endre

Rømskog

Fv21

Marker

Fv21

Rødenesveien

  •   Svenskeveien, felles trasé til Ørje kyrkje

Svenskeveien

Haldenveien

  • Fv840 frå Granerud til riksgrensa ved Veng
  • Fv841 frå Gunneng til Fv840 Stikle (5,0 km)
Aremark

Fv21

Halden

Aremarkveien

Tistedalsveien
Møllergata

Bakgrunnsstoff endre