Fylkesveg 938 i Nordland

Sjå òg fylkesveg 938 (fleirtyding)

Fylkesveg 938 i Nordland går mellom Myre og Høydal i Øksnes kommune. Vegen held fram som kommunal veg til Nyksund. Strekninga mellom Myre og Høydal har asfaltdekkje, medan vegen vidare til Nyksund har grusdekkje. Vegen går gjennom eit lågt skar til Høydal, og vidare langs vestsida av Langøya. Vegen er 2,7 km lang. Den kommunale vegen vidare til Nyksund er 9,2 km lang.

Kommunar og knutepunkt Endra

  Øksnes

  • Fv935 Myre
  • Kommunal veg frå Høydalen til Nyksund (9,2 km)

Bakgrunnsstoff Endra