Gïeleaernie

Gïeleaernie er eit sørsamisk språksenter i Røyrvik kommune i Trøndelag. Språksenteret vart oppretta 1. januar 2013, samtidig som kommunen vart del av det samiske forvaltningsområdet.

Gïeleaernie arrangerer kurs i sørsamisk, arrangerer seminar og gjev ut bøker og brosjyrer om språklege emne.

BakgrunnsstoffEndra