G-faktor i fysikk

G-faktor eller g-verdi er i fysikk ein proporsjonalitetsfaktor for magnetisk dipolmoment og gyromagnetisk forhold til ein partikkel eller kjerne. Han er ein viktig konstant som er knytt til det observerte magnetiske dipolmomentet μ til ein partikkel til det høvande vinkelmoment kvantetal og den høvande fundamentale kvanteeininga til magnetisme, vanlegvis Bohr magneton eller kjernemagneton.

Sjå ògEndra

KjelderEndra