Ein gadd.

Ein gadd er eit tre, oftast furu, med avbroten topp som er uttørka på rot. Gaddar med tvinna og forvridd form blir gjerne kalla snaragaddNordmøre. Ein spesielt uttørka gadd med ekstra lite bark att blir gjerne kalla tørrgaddNordmøre.