Galopp er ein gangart hos hest. Det er den raskaste gangarten, og hesten har på eitt tidspunkt i galoppspranget alle føtene i lufta. Galopp er ein tretakta gangart. I galopplaup kallast ryttaren jockey.

Galopp

Bakgrunnsstoff

endre