Gassutlading er ei elektrisk utlading gjennom ein gass. Dette skjer når det er elektrisk ladde partiklar i gassen og dei vert sett i rørsle av feltet mellom to elektrodar.

Kjelder endre