Aggregattilstandar

Gass er ein aggregattilstand eller fase der eit stoff verken har fast form eller volum. Molekyla i ein gass har mykje energi; dei er ikkje bundne til kvarandre, og svever fritt og tilfeldig omkring. Ein gass vil utvida seg til han fyller heile rommet som er tilgjengeleg for han.

Lysande gassar i ei stjernetåke.
Usynleg neongass i eit lite glas.

Den idelle gasslova (pV=nRT) er ein enkel matematisk modell for ein gass. p er trykket, V volumet, n stoffmengda, R gasskonstanten og T er absolutt temperatur.

Mange gassar er usynlege for oss, men nokre av dei har farge, og mange har lukt. Luft er ei blanding av mange stoff i gassform som me pustar inn for å tilføra kroppen oksygen.

Sjå òg endre

Bakgrunnsstoff endre

  Denne kjemiartikkelen er ei spire. Du kan hjelpe Nynorsk Wikipedia gjennom å utvide han.