Gazprom (russisk Газпром) er det største føretaket i verda innan utvinning av og sal av naturgass. Det tidlegare statsselskapet vart i 1998 gjort om til eit aksjeselskap. Trass i dette er har selskapet nær kontakt med styresmaktene i Russland. Med 330 000 tilsette er føretaket den største arbeidsgjevaren i Russland, og det største føretaket i Russland.

Gazprom leverer naturgass til store delar av Europa. Land som tidlegare var med i Sovjetunionen har gjerne fått kjøpa gass relativt billeg.

Gazprom sit med mestedelane av rettane til naturgassfeltet Shtokmanfeltet i Barentshavet.

Bakgrunnsstoff

endre