Gebyr er ei avgift som blir kravd inn for tenester i næringslivet, for offentlege forretningar eller for mindre lovbrot. Nokre døme på gebyr er bankgebyr, tinglysingsgebyr og parkeringsgebyr. Gebyr gjevne for lovbrot er ikkje juridisk rekna som straff.

Kjelder endre