Generalløytnant

militær grad

Generalløytnant (dvs. avløysar for (verkeleg) general) i Hæren og Luftforsvaret er den nest høgaste offisersgrada i det norske forsvaret. Den tilsvarande like høgt rangerte grada i Sjøforsvaret er viseadmiral.

Symbolet for grada er tre stjerner på gul-(gull)farga bakgrunn. Før 1997 blei den symbolisert med to stjerner på gul-(gull)farga bakgrunn.

Grad under:
Generalmajor

Hæren og Luftforsvaret
Militære gradar

Grad over:
General

Grad under:
Kontreadmiral

Sjøforsvaret
Militære gradar

Grad over:
Admiral

BakgrunnsstoffEndra