Gilde

Wikimedia-fleirtydingsside

Gilde (norr. gildi, isl. gjald, 'betaling') viser til eit samanskotslag – laug – for økonomiske eller sosiale interessentar brukt i norrøn tid. Det hadde heidensk opphav, men blei i katolsk tid overtatt av kyrkja.

Gilde kan òg visa til ein større fest. Ordet finst i mange stadnamn, til dømes Gildeskål i Nordland fylke og Gildeskålåkeren i Oppdal.

Sjå ògEndra

KjelderEndra


  Dette er ei fleirtydingsside. Ho listar sider om ulike emne som elles ville hatt same namnet.
Dersom du følgde ei lenkje hit, kan du kanskje gå tilbake og rette henne slik at ho peikar direkte til den rette sida.