Norrøn tid

nemning på eit tidsrom av nordisk mellomalder

Norrøn tid er ei nemning på eit tidsrom av nordisk mellomalder. Vikingtida vert i hovudsak rekna til fyrste halvdelen av norrøn tid.

Norrønt språk vert rekna å ha vore bruka om lag frå 700 til 1350. Språkhistorisk vert tidsrommet delt inn i eldre norrøn tid (7931166) og yngre norrøn tid (11661350).

Sjå òg

endre