Gjøvdal er ein bygd og tidlegare eit herad i Aust-Agder fylke. Gjøvdal ligg no i Åmli kommune.

Gjøvdal kyrkje