Glåmos er ein tidlegare sjølvstendig kommune i Sør-Trøndelag fylke. Kommunen vart oppretta i 1926 då Røros vart delt i fire (Brekken, Glåmos, Røros og Røros landsokn). Glåmos hadde ved opprettinga 983 innbyggjarar.

Utsikt over Glåmos

1. januar 1964 vart dei fire kommunane på nytt slegne saman til ein kommune med namnet Røros. Glåmos hadde på dette tidspunktet eit folketal på 700.