Gloppen skipreide

Gloppen skipreide, tidvis kalla Gimmestad skipreide, var ei av skipreidene i Nordfjord.[2] Frå tid til anna i historia har ho vore foreina med Breim skipreide".

Vereide er ein av stadene som har husa ting i Gloppen skipreide.[1]

Geografisk femna ho om Gimmestad sokn og Vereide sokn (innrekna den seinare utskifta Hyen sokn), i noverande Gloppen kommune. Lote krins av Vereide sokn vart i 1992 overflytta til Eid sokn og kommune.

Vestlandet vart skipreidene avløyste av tinglag i begynninga av 1800-talet. Gloppen skipreide vart då nemnd Gloppen tinglag.

Fotnotar endre

Bakgrunnsstoff endre