God sirkel og vond sirkel

Omgrepa god sirkel og vond sirkel (av latin circulus vitiosus og circulus vicious, høvesvis) visar til komplekse kjedereaksjonar som forsterkar seg sjølv gjennom tilbakekopling.[1] Ein god sirkel har gode resultat, medan ein vond sirkel har øydeleggjande resultat.

Vond sirkel av Jacek Malczewski, Nasjonalmuséet i Poznań

Begge sirklane er eit kompleks av hendingar som ikkje ser ut til å gå mot likevekt, i alle fall ikkje i snaraste framtid. Syklusen vil fortsetje i same retning som framdrifta, heilt til ein ytre faktor grip inn og bryt syklusen. Prefikset «hyper-» vert stundom nytta for å skildre desse syklusane, særleg viss dei er ekstreme. Det mest kjende dømet på ein vond sirkel er hyperinflasjon.

Sjå òg Endra

Analoge konsept Endra

Kjelder Endra

  1. Charles Webel, Johan Galtung (19 March 2012). Handbook of Peace and Conflict Studies. Routledge. Henta 19. mars 2012. 
  Denne økonomiartikkelen er ei spire. Du kan hjelpe Nynorsk Wikipedia gjennom å utvide han.