Hyperinflasjon

Hyperinflasjon er eit omgrep innan økonomien som vert nytta når inflasjonen er «heilt ute av kontroll», dvs. når prisane aukar kraftig i takt med at valutaen mistar sin verdi. Det finst ingen presis definisjon på hyperinflasjon, og ein enkel definisjon går ut på ein årleg inflasjon på 50 % eller meir. Dei fleste økonomar definerer likevel hyperinflasjon som «ein inflasjonssyklus utan noko form for tendens til å stabilisere seg».

Hyperinflasjon i Argentina
Tyske sedler på inntil 50 millionar mark frå 1923

Hyperinflasjon kan tvinge fram ei revaluering av valutaen i landet, noko som var tilfellet med Tyrkia i 2005. Eit anna kjent eksempel er Tyskland i 1930-åra.

Spire Denne økonomiartikkelen er ei spire. Du kan hjelpe Nynorsk Wikipedia gjennom å utvide han.