Gotiglasial

Gotiglasial er ein geokronologisk tidsperiode i avsmeltingstida i slutten av den siste istida som vart innført av Gerard Jakob De Geer. Dette var tida då isen trekte seg attende gjennom Sør-Sverige til endemorenee ved innsjøane sentralt i Sverige, tilsvarande raa i Oslofjorden.

Gotiglasial følgjer daniglasial, som enda for om lag 14 000 år sidan. Han vart etterfølgd av finiglasial, som byrja for om lag 10 000 år sidan.

KjelderEndra