Finiglasial er ein geokronologisk tidsperiode som er ein del av den kronologiske inndelinga til Gerard Jakob De Geer av den siste istida. Perioden omfattar den siste delen av istida, frå då isen stod ved Raet og dei andre store isranddanningane i Skandinavia til uttappinga av issjøen sentralt i Jämtland. Perioden starta for om lag 10 000 år sidan og varte i 1200 år (dvs. til for ca. 8800 sidan).

Kjelder endre