Gråt er felling av tårer som følgje av sterk sinnsrørsle, gjerne kombinert med jamring og hulking. Det kan også vere ein reaksjon på fysisk irritasjon i auga.

Skulptur av kvinne som græt.

Gråt er oftast rekna som eit uttrykk for sorg og at ein kjenner seg hjelpelaus, men kan også vere ein reaksjon på glede, lette eller sinne.

KjelderEndra