Skulptur av kvinne som græt.

Gråt er felling av tårer som følgje av sterk sinnsrørsle, gjerne kombinert med jamring og hulking. Det kan også vere ein reaksjon på fysisk irritasjon i auga.

Gråt er oftast rekna som eit uttrykk for sorg og at ein kjenner seg hjelpelaus, men kan også vere ein reaksjon på glede, lette eller sinne.

KjelderEndra